Projekt “Stworzenie infrastruktury turystyczno – informacyjnej w m. Lwów”

15 - 04 - 2010

Wydział Kultury i Turystyki wspólnie z partnerami rozpoczął realizację projektu „Stworzenie infrastruktury turystyczno – informacyjnej w m. Lwów” w ramach programu Dobrosąsiedztwa Polska – Białoruś –  Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

Projekt jest ukierunkowany na rozwiązanie problemu braku w m. Lwów wizualnej, drukowanej oraz elektronicznej informacji na temat lokalizacji obiektów turystycznych i nawigacji w mieście oraz podniesienia standardu sfery usługowej. Projekt realizowany jest od 2008 roku, kiedy to został podpisany kontrakt między Lwowską Miejską Radą a Komisją Europejską. W latach 2009 – 2010 przewidziane jest opracowanie, wyprodukowanie i wprowadzenie systemu oznakowania, który ma obejmować główne środki transportu, z jakich korzystają turyści:

  • dla zmotoryzowanych turystów na ulicach całego miasta – około100 znaków drogowych poprawiających orientację w mieście i 8 znaków wielkiego formatu w miejscach głównych szlaków turystycznych;
  • dla turystów w centralnej części miasta: dwujęzyczne drogowskazy do atrakcji turystycznych i obiektów usługowych, tablice z transliterowanymi nazwami ulic na skrzyżowaniach ulic i na budynkach, numeracja budynków, która będzie zintegrowana w jeden system oznakowania;
  • dla turystów o aktywnym sposobie spędzania czasu – 8 ścieżek spacerowych i 12 ścieżek rowerowych;

W ramach projektu zostanie stworzone Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, będzie przeprowadzony trening dla personelu przedsiębiorstw branży turystycznej, zostaną wydane wielojęzyczne produkcje informacyjne na temat obiektów będących turystycznym potencjałem Lwowa.