« Back to Events

Festiwal muzyczny Diapazon we Lwowie 27.06.-25.07.2010

Najdłużej trwający Festiwal Muzyki Organowej na Ukrainie – stosunkowo młode zjawisko w świecie muzycznym Lwowa i Ukrainy.

Lwów od dawna konkurował w dziedzinie rozwoju muzyki organowej z Krakowem, Warszawą, Pragą, Wiedniem, Poznaniem, Wilnem. Zadaniem nowego festiwalu jest przywrócenie miastu tytułu stolicy muzyki organowej i prezentowanie wysokiej tradycji artystycznej.

Niedawno zapoczątkowany festiwal już zdążył stać sie popularny. Wziąć udział w zeszłorocznym festiwalu zgodzili się organiści z sześciu państw. Wśród nich znaleźli się koryfeusze europejskiej sztuki organowej oraz młodzi organiści, którzy perfekcyjnątechniką i płomiennymi emocjami zawsze wywoływali zachwyt u słuchaczy. Lista nazwisk uczestników festiwalu zawsze świdczy o jego “gwizdorskim” charakterze.

Zeszłoroczny “Diapazon” zakończył i rozpoczął się niespodzianką. Na uroczystości otwarcia festiwalu wszystkich zadziwił występ pisarza Jurija Andruchowycza, zaś podczas uroczystości zamknięcia utwór wykonany na cztery ręce.

Detale – www.organy.lviv.ua