« Back to Events

Balet “Stworzenie Świata”

Balet “Stworzenie Świata” to opowieść o dojrzewaniu ludzkiego rozumu, który światłem i mądrością poznania zwycięża ciemność, zło i przebiegłość. Dzieło to bęgące swoistym hymnem o potędze twórczej człowieka i niezniszczalnej sile macierzyństwa, jest próba odniesienia się do najważniejszych problemów każdej współczesności, do walki dobra ze złem, do okrucieństwa, przemocy i wojny.

Muzyka, choreografia i scenografia przedstawienia tworzą jedną, żywą całość, w której dominujące miejsce zajmuje piękna muzyka Andreja Piętrowa. Bodźcem do napisania dzieła były rysunki francuskiego artysty-malarza Jeana Effela na temat biblijnego podania o stworzeniu świata i człowieka.

Prapremiera “Stworzenie Świata” miała miejsce w Sankt-Petersburgu w 1971 r. Sukces tamtej realizacji wkrótce  spowodował  wejście “Stworzenie Świata” na wiele scen także zagranicznych.
Premiera we Lwowe odbyta sie, w 1972 r., ponowienie – w 1986 r.