Łucki zamek wśród faworytów konkursu “7 cudów Ukrainy”

18 - 08 - 2010

Łucki zamek  (nazywany też jako zamek Lubarta) występuje jako jeden z faworytów trzeciego etapu konkursu “7 cudów Ukrainy”. Przede wszystkim zdarzyło się to z powodu dobrego stanu zamku oraz jego trzech wież.

Zamek Lubarta jest jednym z największych i najdawniejszych w Ukrainie. Zbudowany ostatnim wielkim księciem Galicko-Wołyńskiej Rusi Dmytrem-Lubartem w 1340–1385 latach, wraz z  dołączającym Okolnym zamkiem, służył jako siedzibą centralną rządu i głowy państwa. Właśnie rola ostatniej stolicy Galicko-Wołyńskiego państwa czyni ten zamek wyjątkowym na odmianę od wszystkich pozostałych zamków Ukrainy.