Kaplica Boimów

22 - 09 - 2010

Kaplica Boimów (Kaplica Ogrójcowa) – manierystyczna grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów. Kaplica została wzniesiona na początku XVI wieku obok Katedry Łacińskiej, na terenie cmentarza. Służyła początkowo za mauzoleum rodu Boimów i mieściła 14 grobowców. Cmentarz został zlikwidowany w XVIII wieku. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy (György) Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego.

Stylistycznie kaplicę zalicza się do sztuki późnego renesansu z wpływami niderlandzkiej dekoracji rzeźbiarskiej. Jakością wystroju i brakiem umiaru ustępuje dziełom czynnych w Krakowie mistrzów włoskich, stanowiąc jednak doskonały przykład sztuki mieszczańskiej.

Układ przestrzenny przypomina nieco Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu (arch. Bartolommeo Berrecci), różni się od niej bogato zdobioną fasadą frontową. Kaplica została wzniesiona jako wolnostojąca, dopiero w XIX wieku przybudowano do niej od strony południowej kamienicę.