Katedra Łacińska

23 - 09 - 2010

Katedra Łacińska – jeden z najstarszych kościołów Lwowa. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67m i szerokości 23m zbudowany na przełomie XIV i XV w. według planów architekta miejskiego Piotra Stechera.

Katedra Łacińska p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  wzniesiona z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360–1493 przez wrocławskich architektów Mikołaja Gansecke i Hanusa Blechera.  Już od lat 40-tych XIV w. stanowi główny ośrodek życia duchowego lwowskich katolików obrządku rzymskiego. Stojący wcześniej na tym miejscu drewniany kościół p.w. Świętej Trójcy spłonął w 1350 r.

W latach 1760– 1778 przebudował ją w stylu rokokowym Piotr Polejowski. To właśnie tutaj 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz złożył słynne Śluby Lwowskie.

Barokowy ołtarz główny pochodzi z lat 1766–1771. W ołtarzu widać otoczoną kultem kopię obrazu Matki Boskiej Łaskawej (oryginał z 1598 r. pędzla Józefa Szolc-Wolfowicza po wojnie trafił do Lubaczowa, a w 1998 r. na Wawel).