Katedra Ormiańska

23 - 09 - 2010

Katedra ormiańska pw. Wniebowzięcia NM Panny we Lwowie – jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa, do 1945 katedra katolicka obrządku ormiańskiego pw. Wniebowzięcia NM Panny.

Zbudował ją w XIV w. na terenie dzielnicy ormiańskiej Lwowa śląski budowniczy Doring, wzorując się na słynnej katedrze ormiańskiej w Ani na Zakaukaziu. Ówczesna budowla funkcjonuje dziś jako znacznie przebudowane prezbiterium z charakterystyczną absydą i kopułą. Fundatorami świątyni byli Ormianie spoza Lwowa: Jakub syn Szachinszacha, obywatel Kaffy i Panos, syn Abrahama.

W swoim czasie Lwów był ponoć jedynym miastem świata posiadającym aż trzy katedry – ormiańską, katolicką i prawosławną.

Dla przypomnienia, Armenia była pierwszym państwem świata, które oficjalnie przyjęło religię chrześcijańską, a było to już w roku 301. W roku 1080 Armenia utraciła niepodległość, Ormianie masowo emigrowali, także na tereny Rusi Halickiej, którą przyłączono do Polski w połowie XIV wieku. W 1356 roku Kazimierz Wielki zatwierdził odrębność religijną, samorządową i sądowniczą Ormian lwowskich a w roku 1367 zezwolił biskupowi ormiańskiemu na wykonywanie jurysdykcji i budowę katedry w mieście.