Sobór Św. Jura

21 - 09 - 2010

Archikatedralny sobór Św. Jura we Lwowie – katedralna cerkiew archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościołu Greckokatolickiego metropolii w Galicji.

Około 1280 r. książę Lew wzniósł pierwszą drewnianą cerkiew, która została spalona przez Kazimierza Wielkiego w 1340 r. Murowaną świątynię rozpoczęto wznosić w 1363 r. (ukończono w 1437). Od 1539 r. cerkiew nosi nazwanie katedralnej. W XVIII wieku cerkiew wyburzona w celu wybudowania nowej. W latach 1744-1764 wybudowano obecny sobór w stylu rokoko.

Świątynia jest na planie krzyża, z eliptyczną kopułą po środku. Szczególnym kunsztem odznaczają się rzeźby zdobiące fasadę: kamienne wazy, figury świętych Atanazego i Leona.

We wnętrzu rzeźbiony rokokowy ikonostas oraz cudowna XVII-wieczna ikona Matki Boskiej Trembowelskiej, która pozostała uratowana przed Turkami przez Józefa Szumlańskiego i przywieziona do Lwowa w 1673 r. W katedrze znajduje się najstarszy lwowski dzwon, datowany w 1341 r.