« Back to Events

We Lwowie otworzonoo ekspozycję kostiumów muzeum „La Skala”

We Lwowie 10 września 2010 roku w Narodowym Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej otworzono ekspozycję teatru „La Skala” pod nazwą „Kostiumy teatralne wybitnych śpiewaków operowych z całego świata”. Ubrania są przywiezione z fundacji teatralnego muzeum teatru Milańskiego. Ta unikalna ekspozycja  eksponuje się po raz pierwszy poza granicami Włoszech. W teatralnych kostiumach muzeum „La Skala” występowały słynne gwiazdy operowe: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Renata Tebaldi , Mirella Freni.

Dyrektor włoskiego muzeum Renato Gawalia wysłowil zadowolenie tym, że lwowiacy oraz goście miasta będą mieć okazję zobaczyć kostiumy teatralne tego wybitnego muzeum „La Skala”.