Miasto Tarnopol

06 - 10 - 2010

Miasto Tarnopol jest jednym z najmłodszych miast Galicji, które zostało założone na prośbę księcia  Polski –  Jana Amora Tarnowskiego. Pozwolenie na założenie miasta otrzymano w 1540 roku i już w 1544 roku rozpoczęto budownictwo cudownego zamku, który dotychczas wznosi się nad tarnopolskim stawem w śródmieściu. Nie zważając na udany odpór wojsk turecko-tatarskich tarnopolski zamek nie był obronnym centrum Podola.

Z czasem miasto nabiera oprócz obronnego jeszcze handlowego znaczenia. Ożywia się ekonomiczne życie miasta, które wabi kupców z sąsiednich państw. W Tarnopolu na ten czas istniała duża żydowska wspólnota, było zbudowano synagogę, która nie zachowała się  do czasów współczesnych.

Od  XVIII w. Potocki daje zgodę na budownictwo kościołów i klasztorów różnym religijnym ordenom, co pozytywnie wpływa  na kulturalny poziom  rozwoju miasta. Jeden z kościołów, a właśnie dominikański i do dzisiaj cieszy mieszkańców oraz gości miasta swoim pięknem. Kościół jest zbudowany w stylu baroku w latach 1749-1779, teraz to cerkiew Niewinnego Poczęcia Przeświętej  Marii Panny Tarnopolsko-Zborowskiej Aparchii.

Widnieje się nad stawem najstarsza cerkiew miasta Krzyżowzniesięcia, która miała znaczenie obronne  i była  założona w 1557 roku, doszła do nas prawie w oryginalnym wyglądzie z nieznacznymi zmianami.

Miasto jest otoczone zielonymi parkami i kwitnącymi alejami. Przechadzając się przytulnymi uliczkami, odczuwa się jego historyczna przeszłość. Zjednoczenie architektury Rzeczy Pospolitej oraz Austro-Węgier, prawosłane cerkwie oraz katolickie kościoły przypominają nam o skomplikowanej i jednocześnie interesującej przeszłości  miasta Tarnopol.

To miasto odwiedziło dużo znanych ukraińskich pisarzy i znanych osobowości, wśród nich: I. Franko, J. Opiński, W. Stefanyk etc.