Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

04 - 10 - 2010

Najwspanialszą lwowską nekropolią jest oczymiście słynny Cmentarz Łyczakowski, uznany w całości za rezerwat historyczno-kulturowy. Jego ranga wynika z pięknego położenia, niezwykłej koncentracji cennych pod względem artystycznym dzieł sztuki, których tworcami byli najwybitniejsi rzeźbiarze działający we Lwowie, a także z faktu, że spoczywa tu kilkaset osób zasłużonych dla kultury, nauki i życia społeczenego.

Są tu również miejsca pamięci narodowej i upamiętnienia wojskowe, m. in. kwatery powstańców listopadowych i styczniowych z okazałymi pomnikami, groby żołnieży z I wojny światowej, krzyż ku  czci Ukraińskich Strzelców Siczowych, pomniki ofiar austriackiego obozu Thalerhof  oraz represji NKWD w 1941r., wreszcie cmentarz żołnierzy radzieckich. Na uwagę zasługuje zespół kilkunastu kaplic grobowych należących do znanych lwowskich rodzin. Również na cmentarzu Łyczakowskim pochowani są wybitni Polacy, m.in. Konopnicka, Grottger, Zapolska, Ordon, Bełza, Banach, Szajnocha.

Z Cmentarzem Łyczakowskim sąsiaduje Cmentarz Obrońców Lwowa, zwany potocznie Cmentarzem Orląt. Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych. Ten cmentarz jest uznany za jeden z najpiękniejszych cmentarzy wojennych na świecie. Odbudowany ze zniszczeń czasów radzieckich, został oficjalnie otwarty w 2005 r. Przylega do niego zespół upamiętnień walk o niepodległość narodu ukraińskiego z monumetalnym pomnikiem chwały żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej.