Czarna Kamienica

27 - 10 - 2010

Czarna Kamienica znajduje się pod numerem 4 na placu Rynkowym we Lwowie – zbudowana w latach 1585-1589 dla  Włocha Tomasza Albertiego. Nazwana tak od pociemniałego z czasem piaskowca, którym wyłożono jej fasadę. Poprzednio zwana Kijowską, a potem Lorencowiczów. W końcu XVI w. Jan Lorencowicz otworzył tu jedną z pierwszych we Lwowie aptek.

W XVII wieku była własnością Marcina Nikanora Anczowskiego – lekarza i sekretarza króla Jana III Sobieskiego. Od 1926 stanowi własność miasta, które umieściło w niej muzeum historyczne miasta Lwowa. Czarna Kamienica jest uważana za jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego z epoki renesansu.