Kościół Dominikanów

26 - 10 - 2010

Kościół Dominikanów, dzieło Jana de Wittego, to z kolej jeden z najcenniejszych przykladów architektury późnego baroku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W pracach nad jego wyposażeniem brali udział wybitni rzeźbiarze : Maciej Polejowski, Antoni Osiński, Sebastian Fesinger, a prawdopodobnie także sam Jan Jerzy Pinsel.

Obecnie to unicka cerkiew Najświętszej Eucharystii jest jednym z najpiękniejszych barokowych zabytków Lwowa. Jego początki sięgają  XIII w., lecz obecna forma barokowo – rokokowego kościołu została wzniesiona w XVIII wieku, natomiast dzwonnica powstała dopiero w XIX wieku. Budując świątynie wzorowano się na kościele świętego Karola Boromeusza w Wiedniu. Wnętrze świątyni zostało ozdobione rzeźbami, kolumnami oraz gzymsami. Przez wiele wieków we wnętrzu kościoła znajdował się obraz Matki Bożej, który według tradycji pochodził z Konstantynopola. Po zakończeniu drugiej wojny światowej znajduje się on w Gdańsku. Od XIX wieku, w kościele znajdują się m.in. trzy nagrobki – Józefy Borkowskiej, Artura Grottgera oraz Franza von Hauera.