« Back to Events

Opera „Natałka Poltawka”

Opera „Natałka Poltawka” stworzona na podstawie utwóru I. Kotlarewskiego oraz libretta M.Łysenka . Stwarzając to utwór, autor pragnął pokazać rzeczywisty obraz bytu ukraińskich chłopów, ich stosunków.

Kotlarewski z zachwytem podaje obraz uczciwego, dobrego człowieka i okrutnie osądza negatywne cechy panującej klasy: chciwość, ograniczoność. Mikołaj, Piotr, Natałka – bohaterzy, które przyciągają pięknem duszy, szczerością, dobrym gorącym sercem. Główna bohaterka opery Natałlka – prosta chłopska dziewczyna. Ale coś w niej jest niezwykłe, bardzo ładne. To bogactwo duszy, skromność, pracowitość, poszanowanie do starszych. Ona – „złoto – nie dziewczyna!”