Opera Lwowska

04 - 10 - 2010

O Lwowskim Akademickim Teatrze im. Salomei Kruszelnickiej słyszały wiele osób. Jednak takich teatrów operowych  nie dużo, z swoją nadzwyczajną przeszłością. Warto odwiedzić Teatr Operowy w pierwszej kolejności, ponieważ jest to ważny ośrodek kultury we Lwowie,  a również  jedyny teatr , zbudowany na rzece.

Lwowski Akademicki Teatr został wzniesiony na początku ubiegłego stulecia według projektu architekta Zygmunta Gorgolewskiego. Wielki teatr we Lwowie porównywały z Paryską oraz Wiedeńską operą. Stojąc przed majestatyczną fasadą tej fantastycznej budowy odczuwasz siłę sztuki, jego wieczność w kontraście z krótkotrwałością ludzkiego życia. To gmach, w którym można znaleźć różne style architekturalne krajów  europejskich.

Wnętrze lwowskiej opery zdumiewa niemniej, aniżeli wygląd zewnętrzny. Architektura wnętrz gmachu teatru ozdobiona pozłotą, różnobarwnym marmurem, dekoracyjnymi malowidłami i rzeźbiarstwem. Czterokondygnacyjna widownia ma kształt liry i mieści ponad 1000 widzów. Ozdobą sceny jest dekoratywna kurtyna „Parnas” (1900 r.) znanego w Europie malarza H. Siemiradzkiego. Sala Lwowskiego  Teatru Operowego odznacza się świetną akustyką.  Ściany tej sali pamiętają głosy S. Kruszelnickiej, M. Mencyńskiego, A. Didura, M. Battistini. Teraz tu można zobaczyć występy słynnych zespołów operowych i baletowych Ukrainy oraz gwazd zagranicznych.