Plac Mickiewicza

27 - 10 - 2010

Plac Mickiewicza (Mariacki) do roku 1871 był nazywany placem Ferdynanda. Przez wieki płynęła tędy Pełtwa i dopiero po jej zasklepieniu zaczęły wokół placu powstawać kamienice z wyjątkowymi sklepami.

Dominantą placu jest pomnik Mickiewicza wykonany według projektu Antoniego Popiela i odsłonięty w październiku 1904 roku. Ma formę kolumny, u stóp której stoi postać wieszcza . Powyżej niego unosi się figura Geniusza z wieńcem, a całość wieńczy płonący znicz. Jest to najpiękniejszy pomnik miasta Lwowa i najlepszy pomnik A. Mickiewicza ze wszystkich, jakie wystawiono poecie w Polsce i za granicą.

Wokół pomnika odbywały się uroczyste zgromadzenia. Na jednym z nich, 22 listopada 1920 roku, Naczelnik Państwa Józef  Piłsudski udekorował miasto krzyżem Virtuti Militari.