Plac Rynek we Lwowie

04 - 10 - 2010

Pierwotnie lwowski Rynek znajdował się na stoku Góry Zamkowej przy ulice Żółkiewskiej (Chmielnickiego). Dopiero po lokacji miasta na prawie magdeburskim, dokonanej przez Kazimierza Wielkiego w 1356 roku na wschodnim stoku doliny Pełtwi, wytyczono obrys nowego rynku.

Ósrodkiem doskonalie zachowanego średniowiecznego układu urbanistycznego Lwowa jest Rynek, który wraz z otaczającą go zabudową stanowi jedyny tego rodzaju zespół zabytkowy na Ukrainie. Jest to prostokątny plac o wymiarach 142 na 129 m. Z jego naroży wybiegają po dwie pary głównych ulic.

Pośrodku Rynku wznosi się ogromny, klasycystyczny ratusz, zbudowany w latach 1827-35 na miejscu starszego według projektu austriackich architektów Franza Treschera Josepha Markla. Jest on monumentalną budowlą  na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Jego wieża wysokośćą 65 m stanowi jeden z charakterystycznych elementów panoramy Lwowa. Na szczycie wieży znajduje się platforma widokowa, z której odkrywa się wspaniały widok na śródmieście Lwowa.

Przed głównym wejściem do ratusza stoją dwie kamienne rzeźby lwów od 1948r., które zastąpiły starze rzeźby z 1880 r. w narożach rynku znajdują się  cztery fontanny ozdobione wykonanymi na przełomie XVIII-XIX wieków rzeźbami przedstawiającymi mitologiczne bóstwa :  Adonisa, Amfitrytę, Dianę i Neptuna. Ich autorstwo przypisuje się lwowskiemu rzeźbiarzowi Hartmanowi Witwerowi.

Lwowski Rynek był widownią wielu znaczących wydarzeń historycznych.

W 1998 r. Rynek wraz z całym zespołem Starego Miasta został wpisany na listę  obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.