Świątynie żydowskie

28 - 10 - 2010

Przed II wojną światową we Lwowie funkcjonowało ponad 100 synagog i domów modlitwy. Po Żydach, do II wojny światowej stanowiących trzecią część ludności miasta, pozostało niewiele pamiątek, ponieważ były one niszczone przez hitlerowców. Los taki spotkał najważniejsze lwowskie świątynie żydowskie: gotycko-renesansową synagogę Złotej Róży oraz Wielką Synagogę z przełomu XVIII – XIX w., wzniesioną w I poł. XIX w. Synagogę postępową Tempel na Podzamczu oraz okazałą modernistyczną kaplicę grobową z początku XX w. na nowym cmentarzu żydowskim. Z synagogi Złotej Róży zachował się zakonserwowany fragment północnej ściany. Poza tym ocalały tylko skromna synagoga chasydzka z I poł. XIX w. na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej i niewielka modernistyczna synagoga z  roku 1923 przy ulicy Braci Michnowskich, obok Dworca kolejowego.

Synagoga Beit Aaron we Israel ( Dom Aarona w Izraelu), zwana również Cori Gilod , dawniej zwanej Króla Leszczyńskiego jest obecnie jedyną czynną przedwojenną synagogą we Lwowie, jak i w całym obwodzie lwowskim, w której regularnie odbywają się nabożeństwa. We wnętrzu synagogi, na suficie i ścianach: wschodniej, północnej i południowej zachowały się oryginalne malowidła naścienne.

Synagoga została zbudowana w 1924 roku według projektu architekta Alberta Kornbluta. Fundusze na budowę wyłożyło towarzystwo dobroczynne Cori Gilod. Podczas II wojny światowej, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa w 1941 roku, synagoga została zniszczona. Przez wiele lat po zakończeniu wojny była wykorzystywana jako magazyn. W roku 1989 została zwrócona lwowskiej gminie żydowskiej i ponownie dostosowana do funkcji kultowych. W latach 1995-1997 i 1999-2000 została gruntownie odnowiona. We wnętrzu synagogi, na suficie i ścianach: wschodniej, północnej i południowej zachowały się oryginalne malowidła naścienne.