« Back to Events

VI Międzynarodowy teatralny festiwal „Drabyna 2010”

Tegoroczny lwowski teatralny festiwal „Drabyna”  odbędzie się w terminie od 26 do 28 listopada 2010 roku. To międzynarodowy festiwal niepaństwowego, niezależnego i amatorskiego teatru, który przeprowadzany jest corocznie od 2004 roku. Tematem festiwalu „Drabyna 2010” będzie niemiecka dramaturgia.

Celem festiwalu jest pomoc rozwojowi niepaństwowych, niezależnych i amatorskich zespołów teatralnych  Ukrainy, realizacji młodzieżowych inicjatyw, kształtowania sprzyjającego informacyjnego artystycznego środowiska dla twórczej młodzieży oraz wymiany doświadczeniem między teatrami z różnych regionów Ukrainy i z zagranicy, przyciągnąć uwagę szerokich kół społeczeństwa i narządów państwowej władzy do problemów młodzieży.

Projekt bazuje się na zasadach wolnego twórczego poszukiwania nowych artystycznych form na podstawie dialogu między ciągiem artystycznych kierunków, zjednoczonych wokół teatru. Festiwal propaguje odmowy od ograniczeń w sztuce i stwarza obszar dla najpełniejszego wypowiadania idei.

Specjalnymi gośćmi tegorocznego festiwalu będą znany niemiecki dramaturg Marcin Hekmans, teatralny działacz, reżyser, tłumacz Ałła Rybikowa