Kamieniec Podolski

31 - 12 - 2010


Kamieniec Podolski to fantastzcyne miasto w zachodniej części Ukrainy, które należy do najpiękniejszych miast świata dzięki malowniczemu kanionu  rzeczki Smotrycz.

Pierwsze wzmianki o Kamieńcu Podolskim pochodzą z 1062. W XII st. należał do księstwa halicko-włodzimierskiego, zniszczony przez Tatarów w 1240 r. Gdy w 1375 w Kamieńcu powstało podolskie biskupstwo kościoła katolickiego, miasto stało się jednym z najważniejszych punktów strategicznych ówczesnej “łacińskiej” Europy. Aby Kamieniec mógł skutecznie bronić południowo-wschodniej granicy Polski zbudowano tam w 1463 roku potężną twierdzę. Dodatkowo od 1434 roku Kamieniec pełnił funkcję stolicy województwa Podolskiego.


Pod względem ekonomicznym, Kamieniec był położony na szlakach handlowych Polaków, Turków, Kozaców i Tatarów. Położona nieopodal rzeka Dniestr pozwalała na żeglugę od Karpat, aż po Morze Czarne. Kamieniec utrzymywał kontakty handlowe z Kretą, Bułgarią, Węgrami, Włochami, Polską.

W latach 1620, 1633 i 1648 doszło do napadów na miasto. Zakończyły się one jednak udaną obroną miasta. Jednak w roku 1672 miasto zostało zdobyte przez Turków. Po 300 letnim władaniu miastem przez Polskę, “bastion katolicyzmu” został przyłączony do Turcji. Nigdy już Kamieniec nie odzyska swego poprzedniego znaczenia i siły. Upadek znaczenia nastąpił podczas II Rozbioru Polski, kiedy to Kamieniec został przyłączony do Rosji.

W latach 1917-20 Kamieniec był obiektem walk o niepodległość Ukrainy. W 1918 roku założono tam pierwszy ukraiński Uniwersytet, a także miasto stało się na krótko stolicą niepodległej Ukrainy.

Po przejęciu miasta przez ZSRR, ludność Ukraińską wysiedlono, a wszystkie ośrodki państwowości ukraińskiej zniszczono.W czasie okupacji niemieckiej została wyniszczona ludność żydowska, która przybyła do miasta w 1699 roku. Po wojnie, Kamieniec nie miał już żadnego znaczenia militarnego gdyż granice ZSRR zostały przesunięte dlatego na zachód. 25-go sierpnia 1991 roku Kamieniec znalazł się w granicach Ukrainy. 

W mieście znajduje się szereg zabytków. Najcenniejszym zabytkiem jest Twierdza, która składa się ze Starego Zamku (XIV-XVI w.) i Nowego Zamku (XVII-XVIIIw.). Stare miasto podzielone było kiedyś na dzielnice: polską, ormiańską, ruską. Na starówce otoczonej fortyfikacjami znajduje się ratusz (XVI-XVII w.), oraz wiele kościołów. Ciekawostką jest minaret przy klasztorze obrządku rzymskiego (XVI-XVIIIw.).