Rezerwat Askania Nowa

30 - 12 - 2010


Rezerwat Askanija Nowa znajduje się w południowej części Ukrainy, na Nizinie Czarnomorskiej, w obwodzie chersońskim. W 1883 roku niemiecki osadnik Friedrich von Falz-Fein utworzył rezerwat, w którym zgromadził 50 gatunków zwierząt. W 1887 było założono park dendrologiczny. W 1892 roku sprowadzono kolejne pokolenia eleandrów czyli antylop rodem z południowo-wschodniej Afryki. W 1889 roku podczas wystawy światowej w Paryżu park otrzymał złoty medal za walory krajobrazowe i system nawadniający.

Teraz rezerwat zajmuje powierzchnię 82,5 tys. hektarów, w jego skład między innymi wchodzi zoo aklimatyzacyjne, ogród botaniczny (210 hektarów), oraz kostrzewowo-ostnicowy dziewiczy step (11 tys. hektarów) – ostatni tego typu obszar w Europie. We jego florze opisano 417 gatunków roślin naczyniowych, głównie z rodziny traw.

Faunę reprezentują gatunki stepowe m.in.: skoczek pustynny, suseł, chomik, ponadto żyją tu gatunki aklimatyzowane np.: koń Przewalskiego, antylopy gnu i nilgau, zebra, bizon, żubr, lama, nandu i struś afrykański. W 1984 wpisany przez UNESCO na listę rezerwatów biosfery.

Na terenie rezerwatu powstał instytut naukowy prowadzący prace nad udomowieniem i aklimatyzacją różnych gatunków dzikich zwierząt, krzyżowaniem ich między sobą i ze zwierzętami domowymi.