Czarnobyl

05 - 01 - 2011

Z roku na rok ubywa ilość miejsc, które nie zostały jeszcze doszczętnie opanowane przez turystów. Stąd też zainteresowanie miejscami nietypowymi, dalekimi od stereotypowego wyobrażenia na temat „atrakcji turystycznej” – takimi jak Czarnobyl.

Czarnobyl to miasto w północnej części Ukrainy, na północ od Kijowa, przy ujściu Prypeci do Zbiornika Kijowskiego, przy granicy z Białorusią. Czarnobyl jest często nazywany „największą katastrofą spowodowaną przez człowieka”.  Od tragicznej w skutkach eksplozji reaktora minęło już ponad dwadzieścia lat. Po tym wydarzeniu elektrownię i pobliskie tereny otoczono zamkniętą strefą. Od jakiegoś jednak czasu wjazd do niej jest możliwy, co wykorzystują osoby chętne ją zobaczyć, żądni wrażeń turyści.

Zwykle nadrzędnym punktem programu jest wizyta w mieście Prypeć, które nazywane jest czasem miastem martwych. Miało ono bardzo krótką historię, powstało w 1970 roku, jako miejsce zamieszkania dla ludzi, pracujących w oddalonej o 4 km elektrowni jądrowej. Zaledwie 16 lat później, 27 kwietnia 1986 roku, w dzień po wybuchu, wszyscy mieszkańcy miasta – niecałe 50 000 osób – zostali przesiedleni i nigdy już nie wrócili do swoich domów. Ewakuację przeprowadzono w ciągu jednego dnia. Dlatego wciąż w wielu miejscach miasta, w opuszczonych mieszkaniach, zobaczyć można resztki dobytku, które zostawili pakujący się w pośpiechu ludzie. To puste, wymarłe miasto robi naprawdę przygnębiające wrażenie.

W programach wycieczek są też często wizyta w samej elektrowni. Zwykle zwiedza się ją z zewnątrz, oglądając specjalnie przygotowany pawilon wystawowy. W chwili obecnej w elektrowni trwają prace przy budowie sarkofagu nad uszkodzonym 24 lata temu reaktorem. Warto nadmienić, że mimo iż do wybuchu doszło w połowie lat ’80, elektrownia była czynna aż do grudnia 2000 roku – do tego czasu działał jeden z czterech reaktorów.

Czasami trasa wycieczki biegnie także przez miasto Czarnobyl, oddalone od elektrowni o 18 km. Dziś także nie ma w nim stałych mieszkańców. Jedynymi osobami, które tu przebywają są naukowcy i osoby pracujące przy elektrowni. Normy ukraińskie pozwalają im na trzymiesięczny pobyt w tym mieście w ciągu roku.