Bakczysaraj – Jaskiniowy klasztor „Czelter-Marmara”

21 - 03 - 2011

Nad wsią Tenówka, w pobliżu uroczyska Piąty bal rejonu Bakczysarajskiego wzniesiona jest góra El-Burun, na której usytuowany jaskiniowy klasztor „Czelter-Marmara” XIII—XV ww.

Na skalnym fasadzie skrzesany jest krzyż. W dolnej części skalistego urwiska znajduje się blisko 50 jaskiń w zasadzie gospodarczego przeznaczenia. Te jaskinie składają  trzypiętrowy dom. Jednak budowle mieszkalne  nie zachowały się, zostały tylko schodki, prowadzące do jaskiń.

Archeologami było zafiksowano ślady fresków i ułamki ceramiki XI- XIII wieków. W XIII wieku klasztor został  zrujnowany przez Tataro- Mongołów.

Koordynaty dla GPS: N 44 35.525, E 33 45.340