Dom z chimerami w Kijowie

14 - 03 - 2011

Dom z chimerami albo Dom Horodeckiego wzniesiony w latach 1901-1903 wędług projektu Władysława Horodeckiego, słynnego polskiego architekta, którego porównywli z Gaudim. Obiekt reprezentuje styl modern. Jest położony przy ulicy Bankowej i od 2005 stanowi jedną z rezydencji prezydenckich.

Popularna nazwa domu wywodzi się od jego charakterystycznej dekoracji fasady, na której Horodecki umieścił wiele scen ze zwierzętami i polowaniami. Rzeźby te wykonał Emilio Sala.

Władisław Horodecki zaprojektował obiekt i osobiście nadzorował pracami, które również sam sfinansował. Planował uczynić z Domu z chimerami luksusowy budynek mieszkaniowy – na każdym piętrze miał znajdować się jeden apartament, przy czym jedno piętro autor przewidywał dla siebie. W celu uatrakcyjnienia otoczenia obiektu architekt nakazał urządzenie skalnego ogrodu i fontanny.

Horodecki nie umiał jednak dobrze gospodarować pieniędzmi i już w 1912, zadłużony w związku z kosztownymi wyjazdami na egzotyczne polowania, musiał oddać dom pod hipotekę. W 1913 obiekt trafił na licytację i stał się własnością inżyniera i fabrykanta Daniel Bałachowskiego, po czym stał się częścią jego fabryki cukru. W 1918 dom przejął Samul Nemec, a po przejęciu Kijowa przez bolszewików umieścili oni w nim kierownictwo swoich formacji zbrojnych na miasto.

Po roku 1917 Dom z chimerami został znacjonalizowany. W każdym z mieszkań rozlokowano około dziewięciu rodzin. W czasie II wojny światowej uległ poważnym zniszczeniom. Po zakończeniu działań wojennych obiekt przejął Komitet Centralny Komunistycznej Partii Ukrainy i umieścił w nim swoją klinikę. W czasie adaptacji obiektu do nowych celów zniszczono część jego wewnętrznej i zewnętrznej dekoracji. Klinika opuściła Dom z chimerami dopiero w 2002 po osobistej interwencji Leonida Kuczmy. Na jego terenie wykonano gruntowne prace konserwatorskie. Całkowite prace rekonstrukcyjne były możliwe jedynie dzięki wsparciu ze strony miasta Kijowa oraz rządu ukraińskiego, z przeznaczeniem budynku na jedną z siedzib prezydenta. Funkcję tę Dom z chimerami pełni od maja 2005.

Teraz w Domu z chimerami pracuje centrum muzealno-kulturalne „Arcydzieła sztuki Ukrainy”, które jest oddziałem  Muzeum Narodowego. Wśród eksponatów muzeum różne przedmioty sztuki dekoracyjno-stosowanej , malownicze płótna oraz rzeźbiarstwa. Chlubą muzeum jest Biblia Ostroźska Iwana Fedorowa (1581 roku), spiżowe naczynie, wyrób którego datuje się XVI wiekiem do naszej ery, a także inne rarytasy. Muzeum pracuje tylko po sobotach. Przeprowadzają się cztery wycieczki w dniu po poprzednim zapisie.