Odeskie katakumby

14 - 03 - 2011

Odeskie katakumby – to niezapomniana wędrówka z dreszczykiem emocji. Sieć podziemnych tuneli, korytarzy oraz wyrobisk, powstałych głównie wskutek eksploatacji wapienia, rozciągająca się pod Odessą. Obecnie długość zbadanej części przekracza 2500 km.

Około 95-97 % wynoszą tunele oraz komory powstałe wskutek pozyskiwania kamienia budowlanego, reszta to szczeliny i jaskinie krasowe, wykopy geologiczne i budowlane, bunkry, kanały kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji miejskiej.

Pierwsze podziemne kamieniołomy powstały w pierwszej połowie XIX wieku, podczas rozwoju miasta, potrzebującego olbrzymich ilości kamienia budowlanego. Kamieniem tym była lokalna odmiana wapnia, nazywana rakuszniakiem. Wydobycie było tak intensywne, że zaczęło to zagrażać budowlom na powierzchni, dlatego w drugiej połowie XIX wieku wprowadzono zakaz pozyskiwania kamienia w granicach miasta.

Podczas II wojny światowej katakumby służyły jako schroniska kilku oddziałów radzieckich partyzantów. W 1961 r. W celu badania historii ruchu partyzanckiego utworzono klub speleologiczny „Poszuk”, który znacznie powiększył obszar rozpoznanych i zbadanych katakumb.

Pod koniec XX wieku zaczęto je dokładnie rozpoznawać i wzmacniać, ponieważ nad nimi znajduje się ponad 40 % starej zabudowy miasta, a były one przyczyną ponad 100 tąpnięć. Obecnie w Dofinowce, Buldynce i Fominej Bałce nadal podziemnie eksploatuje się wapień, dlatego długość odeskich katakumb ciągle wzrasta.

Dziś po katakumbach Odessy przeprowadzają się wycieczki.  70 schodków na dół — i turyści niby trafiają do innego życia. Które było odtworzone na podstawie świadczeń partyzantów które przetrwawali po Drugiej wojnie światowej, z wykorzystaniem przedmiotów, znalezionych w tych miejscach: kamienne nary, pracownie po wyrobie broni, strzelnica, sztab z drużynowym sztandarem, biblioteka, kuchnia, bania. Tu, w katakumbach, stała temperatura 14 stopni oraz wilgoć do 90%.

Pod ziemią często bywają te, kto lubi wycieczki ekstremalne. Idą tu za adrenaliną, ciszą, samotnością lub odwrotnie, kontaktem. Pod ziemią spotykają Nowy rok, urządzają wesela, urodziny, urządzają współzawodnictwa.