Skalne miasto Bakła w Bakczysaraju

21 - 03 - 2011

Średniowieczne  skalne miasto Bakła (V-VIII w.), zbudowane przez ludność grecką w zachodniej części Krymu, kompleks jaskiniowego klasztoru z grobami z VIII-IX ww. oraz pozostałości osady istniejącej od VIII do XV ww.

Znajduje się na krawędzi bakławskiej kuesty na wysokości 470 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 1 ha. Teren miasta ograniczony jest z dwóch stron skalnymi grzędami, a z trzeciej strony urwiskiem o wysokości 12 m. Początek osady datuje się III w. n.e., gdy w V-VI w. wokół wcześniej istniejących chat rolników zbudowano mur obronny. Na południowej części skały, widać pozostałości tych umocnień i skrzesane w skale cisniena winogrona, doły dla ziarna, groby, jaskinie gospodarczego i kultowego przeznaczenia.

Niedaleko od umocnienia widać pozostałości dużego gmachu, prawdopodobnie była to bazylika spalona w X wieku. Na terenie osady istniało 8 świątyń, w większości zbudowanych w okresie X-XIII w oraz cytadela z końca VI w, poważnie rozbudowana w drugiej połowie XI w.

W zachodniej części grodziska u urwiska zachowały się duża cerkiew oraz grobowcy, skrzesane w skale. W skałach są wycięte półokrągłe cele z framugami w ścianach dla kinkietów oraz kaganków . Sylwetki świątyni, figury świętych cierpiętników, krzyże, statki, ryby, są znalezione na ścianach grotu. Do dziś zachowało się około 100 wykutych w skałach komór, wykorzystywanych pierwotnie jako pomieszczenia gospodarcze i kultowe.

Bakła wchodziła do składu krymskich posiadłości cesarstwa bizantyjskiego. Nie była to twierdza podobna do sąsiedniego Czufut Kale, a raczej umocniony teren umożliwiający schronienie okolicznej ludności greckiej, w razie napadu koczowników. Po serii napadów wojsk mongolskich w drugiej połowie XIII wieku, miasto zostaje zrujnowane.

Po raz pierwszy badania osady Bakła przeprowadzili współpracowniki Krymskiego krajoznawczego muzeum w 1929 roku, od roku 1961 jego badaniem zajmował się Państwowe Muzeum Historyczne. Bakła stała się obiektem oficjalnej wycieczki Krymskiego Międzynarodowego  Kongresu Geologicznego w 1984 roku.

GPS: N 44 48.661, E 34 0.383