Sobór Spaso-Preobrażeński w Odessie

14 - 03 - 2011

Sobór Spaso-Preobrażeński w Odessie – to największa cerkiew prawosławna Odessy poświęcona 25 maja 1808 roku.  W sierpniu 1794 roku dokonano uroczystego poświęcenia miejsca pod budowę soboru prawosławnego na placu Soborowym, rok później położony był pierwszy kamień pod budowę chramu Św. Mikołaja Cudotwórcy. W lutym 1800 roku cerkiew została podniesiona do rangi soboru.

Sobór był rekonstruowany najpierw w 1894 roku, potem — gruntownie — w 1900-1903 latach. Później on stał się jedną z największych świątyń Rosyjskiego imperium i główną świątynią Noworosji. Na placu 90х45 m. on mieścił więcej 9000 osób, wysokość dzwonnicy składała 72 m. Historia świątyni obrywa się w 1936 roku, kiedy sobór był barbarzyńsko zburzony, a przed jego zbrodniczym zniszczeniem zwłoki pochowanego 10 listopada 1856 roku w grobowcu przy soborze Jasnego księcia Woroncowa i jego żony, tak samo jak i zwłoki pochowanych w soborze siedmiu kościelnych hierarchów, były wyrzucone ze świątyni.

Nowa kronika Soboru rozpoczęła się w 1997 roku, i do 2005 r. kosztem datków osób prywatnych i przedsiębiorstw miasta świątynia była odbudowana od nowa.

Na środki odeskich mecenasów kupują się 23 dzwony, i Sobór Spaso-Preobrażeński staje się władcą największej ilości dzwonów w Ukrainie. Do 200-lecia poświęcenia soboru w 2008 roku na dzwonnicę było ustalono duży dzwon, największy w kraju. Jego wagę składa 14,5 ton, średnica – 3 m. Historia soboru trwa…