« Back to Events

Dawny Międzybuż

Muzyka, tańce, walki średniowieczne, występy teatralne, średniowieczna kuchnia, osiedla historyczne, majster klasy z dawnych rzemioseł – to wszystko oczekuje na gości festiwalu „Dawny Międzybuż 2011”.

Festiwal pochłonie z głowa w atmosferę średniowiecza, pozwoli odczyć romantykę tych czasów oraz zapoznać z aktualnymi problemami ludzi mieszkających w czasy średniowieczne.

Miejsce przeprowadzenia: obwód Chmelnicki, siedlisko Międzybuż, Trzerdza XIV wieku pod nazwą „Biała Łybid”.

Termin: 27-28 sierpnia 2011 roku.

W programie festiwalu walki rycerskie, rekonstrukcja wydarzeń historycznych, koncert folkowy, Uliczny teatr, jarmark, majster klasy, rozrywki śrdniowieczne (inkwizycja itp).