Kościół jezuitów otwarty do zwiedzania

12 - 01 - 2012

W ostatnich dniach 2011 roku dawny Kościół św. Piotra i Pawła i klasztor Jezuitów we Lwowie (plac Jaworskiego) , popularnie zwany kościołem jezuitów, który od 1945 pełnił rolę magazynu dla zbiorów Ossolineum, znów otworzył swoje podwoje dla wiernych.

Wspaniały lwowski kościół jezuitów został po wojnie zamieniony na magazyn książek i czasopism w ostatnim czasie został opróżniony ze zbiorów i przekształcony w grekokatolicką cerkiew garnizonową.

Kościół jezuitów we Lwowie został wybudowany w stylu barokowym w latach 1610-1635, głównie dzięki finansowemu wsparciu Elżbiety Sieniawskiej, małżonki marszałka wielkiego koronnego, Prokopa Sieniawskiego. Wzorem dla świątyni był rzymski kościół Il Gesù. Sam kościół lwowski wykazuje podobieństwo do krakowskiego kościoła św. Piotra i Pawła.

W latach 1740-1743 sprowadzeni z Brna malarze Franciszek Ekstein i jego syn Sebastian wykonali freski na sklepieniu kościoła. W 1744-1746 Sebastian Fesinger zbudował w kościele wielki ołtarz główny, który został konsekrowany w styczniu 1747. W latach następnych zbudowano ołtarze boczne (1754 i 1759).

W 1754 zamontowano zegar na wieży kościelnej. Planowano też, aby wykorzystać ją jako obserwatorium astronomiczne. Niestety nie zrealizowano tych planów, gdyż w 1773 r. nastąpiła kasata zakonu jezuitów. Powrócili oni do Lwowa w 1820. W 1836 r. jezuici odzyskali kościół, po czym zostali wygnani w okresie Wiosny Ludów w 1848 r. Powrócili do niego po czterech latach. Kościół był w rękach jezuitów do 1945 r. Po II wojnie światowej pomieszczenie kościoła św. Piotra i Pawła przystosowano pod magazyn dla zbiorów Biblioteki Ossolineum nie zwróconych Polsce oraz książki przywieziony ze wschodu Ukrainy i Rosji.